Gözlerimiz Bulutlu Son Zamanlarda

Gözlerimiz bulutlu son zamanlarda; bir yanda Türkiye’mde haince öldürülen polisler, askerler, siviller… Diğer yanda Halep’den Arakan’a, Filistin’den Keşmir’e çeşitli coğrafyalarda zalimce, canice katledilen zulüm gören Müslüman olsun veya olmasın siviller… Ve bu hain, zalim ve canilere kuru gürültü ile karşı çıkmak dışında hiç bir şey yapmayan yığınla siyasi, politikacı ve devlet adamları… Karşı çıkmak bir yana bir şeyler yapmalarından da vazgeçtim destek olma bari; Gazze’ye giden yardım gemisindeki masum insanları öldüren, katleden  zalim İsrail Devleti’ne karşı açılmış haklı olan davayı düşürmek anlaşmaya varmak zulme izin vermek destek olmak değilde nedir???

Bizler yaratılanı sevmişiz Yaradan’dan ötürü lakin sevmek başka, dost edinmek başkadır. “Ey İnananlar! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin(Nisa:144) ” ve “Ey İnananlar! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin(Maide:51)” Ayet-i Kerimelerine rağmen zulme izin veren zalime dost gözüyle bakan Devlet Büyüklerim, Abilerim, Ablalarım, Kardeşlerim şüphesiz hesap gününde mutlaka hesaplaşacağız…